Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:

Список детей, зачисленных в МБДОУ

№ п/п

Ф.И. ребенка Дата поступления ребенка Реквизиты приказа о зачислении
1. Некрасова Анна
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
2.
Попова Дарья
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
3.
Петухов Владислав
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
4.
Трубин Матвей
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
5.
Илюхина Алиса
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
6.
Юшина Валерия
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
7.
Симонов Тимур
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
8.
Мотин Роман
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
9.
Узкая Кристина
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
10.
Нарушис Даниэль
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
11.
Ельцов Артем
02.07.2018
№ 82-р от 02.07.2018
12.
Ефремова Анастания
03.07.2018
№ 84-р от 03.07.2018
13.
Запорожец Артемий
04.07.2018
№ 85-р от 04.07.2018
14.
Белова Алена
05.07.2018
№ 87-р от 05.07.2018
15.
Сафонова Дана
09.07.2018
№ 87-р от 05.07.2018
16.
Бочнева Рада
09.07.2018
№ 88-р от 09.07.2018
17.
Бочнева Ксения
09.07.2018
№ 88-р от 09.07.2018
18.
Лукичев Матвей
09.07.2018
№ 88-р от 09.07.2018
19.
Максимова Анна
09.07.2018
№ 88-р от 09.07.2018
20.
Фефилова Евгения
13.07.2018
№ 92-р от 13.07.2018
 21. Евграфова Мария
20.07.2018
№ 96-р от 20.07.2018
 22. Тучин Кирилл
25.07.2018
№ 98-р от 25.07.2018
23.
Попова Арина
26.07.2018
№ 101-р от 26.07.2018
 24. Бураков Дмитрий
02.08.2018
№ 104-р от 02.08.2018
 25. Першина Александра
03.08.2018
№ 105-р от 03.08.2018
 26. Горшков Прохор
07.08.2018
№ 107-р от 07.08.2018
  27. Терехин Евгений  09.08.2018  № 108-р от 09.08.2018 
 28. Шелест Владислава
09.08.2018
№ 108-р от 09.08.2018